Kaffe – kalas för hjärta och kärl?

De flesta läkare skulle råda patienter med exempelvis hjärtrytmrubbning att undvika kaffe och andra koffeinhaltiga drycker. Ett flertal sentida syner tyder dock på att det kanske är dags att tänka om.

Det dyker tämligen regelbundet upp studier som visar på kaffets goda effekter, inte minst vad gäller dess påverkan på hjärtat och blodomloppet. En nyligen genomförd studie visade till exempel att dagliga kafferansoner hade en korrelation med minskade förekomster av hjärt- kärlsjukdomar. Ytterligare en studie fann att de som regelbundet drack kaffe mer sällan drabbades av en viss typ av oregelbunden hjärtrytm. Det är bara några av de senaste årens studier.

Drick kaffe för ett längre liv?

En studie som publicerades i Annals of Internal Medicine 2017 antydde till och med att kaffedrickande kan förlänga livet. En artikel i Aftonbladet citerar studiens författare som säger

– Vi kan inte säga att kaffedrickande kommer att förlänga ditt liv, men vi ser ett samband. Om du dricker kaffe, drick upp! Om du inte är en kaffedrickare borde du överväga att bli det, säger studieförfattaren.

En annan studie visade på stora korrelationer mellan daglig kaffekonsumtion och lägre förekomster av kärlsjukdomar. Den studien visade att varje daglig kopp kaffe korrelerade med 5% lägre risk att få hjärt- kärlsjukdomar jämfört med personer som inte drack det. Det ska också sägas att nästan alla kaffedrickare som deltog i studien drack mellan en till sex koppar per dag.

Trots detta ska sägas att forskningsvärlden inte med säkerhet kan bekräfta att det finns ett kausalt samband mellan kaffedrickande och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Men det finns goda skäl att tro det. Vad som antas ligga bakom dessa effekter är koffeinet samt höga halter av antioxidanter och anti-inflammatoriska effekter.

Det verkar i alla fall säkert att säga att alla kaffeentusiaster kan fortsätta att dricka sitt morgonkaffe utan dåligt samvete.

Scroll to top